Milena Marić

Milena Marić

Milena Marić vrši funkciju direktorke komunikacija u Centru za antiautoritarne studije (CAAS). Milena je magistrirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a u domenu njenih profesionalnih interesovanja su društvene promjene, demokratija, građansko društvo i važnost slobode medija za otvoreno društvo. Redovno piše za srpske časopise i portale.

REKLAMA

IZBOR ČITALACA