Poziv za dostavljanje radova koji će se naći u sedmom broju je sada otvoren. Radove možete slati do 1. februara 2020. godine.

ČESTA PITANJA I ODGOVORI

Šta je Glas mladih?

Glas mladih je platforma časopisa Vjesnik slobode posvećena mladim autorima koja omogućava svim zainteresovanim čitaocima da pošalju svoj rad i time konkurišu da isti bude objavljen u štampanom ili digitalnom izdanju.

Ko bira radove?

Pristigle radove analizira Uređivački odbor Vjesnika slobode. Analiza pristiglog rada se bazira na provjeravanju činjenica i relevantnosti izvora koji se koriste u radu – ukoliko je riječ o istraživanju. Nakon analize rada, članovi Uređivačkog odbora putem mail-a upoznaju autora/ku sa rezultatima analize i daljim koracima koji prethode objavljivanju rada u časopisu.

Koje vrste radova su poželjne?

Uređivački odbor Vjesnika slobode je na sastanku u oktobru 2019. godine definisao kategorije radova koje imaju prioritet u procesu objavljivanja. Međutim, sve potencijalne autore/ke ohrabrujemo da šalju svoje radove bez obzira da li njihovi radovi spadaju u navedene kategorije, a Uređivački odbor će nastojati da ukoliko rad nije moguće plasirati kroz štampano izdanje, isti plasira putem online platformi koje su u vlasništvu nevladine organizacije Mreža za globalne komunikacije.

Kako se uređuju pristigli radovi?

Članovi Uređivačkog odbora se bave uređivanjem radova. Uređivanje radova se uglavnom zasniva na prepravljanju gramatičkih i/ili pravopisnih grešaka. Internim kodeksom je strogo zabranjeno članovima da mijenjaju sadržaj pristiglih radova ili cenzurišu potencijalne autore/ke. Ukoliko primjetite zloupotrebu svog rada, u dužnosti ste da istu odmah prijavite. Zadatak časopisa Vjesnik slobode je promocija dijaloga o slobodnom, odgovornom i prosperitetnom društvu.

Da li se plaćaju radovi?

Slanje radova za sada se vrši na doborovoljnoj osnovi, bez očekivane finansijske nadoknade. Međutim, nevladina organizacija Mreža za globalne komunikacije u saradnji sa nekoliko evropskih i američkih firmi radi na razvoju programa podrške i pretplate koji će potencijalnim autorima/kama omogućiti da ostvare određenu finansijsku dobit od pisanja članaka za časopis Vjesnik slobode. Više o mogućnostima zarade biće poznato u toku prve polovine 2020. godine.

Posljednji put ažurirano: 15. decembar 2019. godine

Ispod se možete prijaviti na Vaš nalog

Popunite formular koji se nalazi ispod kako biste napravili novi nalog

Povratite lozinku

Molimo unesite Vaše korisničko ime ili email adresu kako biste obnovili lozinku.