O Centru za globalne komunikacije

Nevladina organizacija Centar za globalne komunikacije je istraživačka organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori koja je specijalizovana za istraživanja i promociju ideja koje pospješuju saradnju između privatnog i javnog sektora.

Centar za globalne komunikacije je nastao kao udružena organizacija Lučinog Instituta, Instituta za slobodno društvo i članova Najad centra iz Brisela. Osnovni principi i vrijednosti centra su građanske slobode, slobodno i otvoreno društvo, vladavina prava, slobodno tržište i preduzetništvo. Članovi Centra za globalne komunikacije su pojedinci i stručnjaci iz poslovnog, političkog i akademskog svijeta koji ulažu velike napore u radu sa mladim, talentovanim i slobodnoumnim ljudima.

Osnovni zadatak Centra za globalne komunikacije je da osigura razvoj slobodnog, odgovornog i prosperitetnog društva. Centar teži ka tom cilju koristeći sljedeće metode: (i) Edukacija i osnaživanje mladih lidera preko Lučine škole ekonomije; (ii) pružanje praktične pomoći u istraživačkim aktivnostima naših članova; i (iii) jačanje veza između privatnog i javnog sektora kroz analizu javnih politika i zakona.

Impressum

Slobodan Franeta
Direktor

Violeta Žudić
Glavna i odgovorna urednica

Odbor direktora: 

Nemanja Cvijović, član (Centar za globalne komunikacije – Srbija)
Gordan Stojović, član (Centar za globalne komunikacije – Crna Gora)
Ammar Borančić, član (Centar za globalne komunikacije – Crna Gora)
Ljubomir Filipović, član (Centar za globalne komunikacije – Crna Gora)

Uređivački odbor: 

Ajla Mustafalić, članica
Jovana Radović, članica
Stevan Perović, član
Milena Jelić, članica

Umjetnost, arhitektura i dizajn:

Ivana Franeta

Izdavač:

NVO Centar za globalne komunikacije

Marketing:

Liberal Intelligence & Research Agency

Međunarodni standardni serijski broj:

Digitalno izdanje: ISSN 2661-2879
Štampano izdanje: ISSN 2661-2860