POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti služi da Vam objasni koje podatke prikupljamo o Vama i kako koristimo te podatke, kao i da Vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa Vašim podacima, a u vezi pretraživanja i ostavljanja komentara na portalu Vjesnik slobode. Ova Politika privatnosti dopunjuje Politiku korišćenja na ovom sajtu i mijenja je u dijelu koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka, a sve u cilju usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Na portalu Vjesnik slobode u okviru funkcije ostavljanja komentara na tekstove na portalu, Vjesnik slobode omogućava korisnicima da ostave komentare na vijesti na sajtu sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom (alijasom) koji sami određuju. Stoga u vezi ostavljanja komentara, u skladu sa Vašim pravom na slobodu izražavanja, Vi sami birate koje ćete i da li ćete Vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti i da li ćemo mi uopšte imati Vaše lične podatke. Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje Vi učinite javnim na našem portalu, mi prikupljamo i vrijeme i datum komentara kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

Sve navedene podatke o Vama prikupljamo isključivo u svrhu omogućavanja pretraživanja našeg sajta i ostavljanja komentara na tekstove. Samim pristupom sajtu i ostavljanjem komentara Vi prihvatate Politiku korišćenja kao i ovu Politiku privatnosti, koji su istaknuti na samom sajtu. Pored toga, Vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta. Takode Vaše podatke po istom osnovu možemo obrađivati i u slučaju eventualnih zloupotreba naloga kao i sprečavanja istih na komentarima. Ovo uključuje i blokiranje komentara koji krše našu Politiku korišćenja i relevantne zakonske propise. Na kraju, Vaše podatke možemo otkriti ili podijeliti sa određenim državnim organima ako se to od nas zahtjeva na osnovu zakona. Takođe iste možemo otkriti i na osnovu zakonom utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u Lične podatke.

Kako bi Vam omogućili neometano korišćenje sajta mi sarađujemo sa pojedinim poslovnim partnerima. Odabir naših partnera vršimo na osnovu toga da li pružaju dovoljan nivo garancije u vezi zaštite ličnih podataka. U situacijama gde imamo partnere koji su van EEA uvek zahtjevamo potpisivanje ugovora kojim tačno definišemo na koji način naši partneri smiju da pristupaju Vašim podacima i gdje zahtjevamo da implementiraju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu sa članom 46.2 (c) GDPR. Takođe u tim slučajevima i sa takvim partnerima potpisujemo i Standarde Ugovorne Klauzule (SUK). Informacije o tim kompanijama i preduzetim mjerama zaštite su dostupne na zahtjev upućen na adresu vjesnikslobode@gmail.com. Informacije o mjerama zaštite koje smo preduzeli u pogledu naših IT i drugih sistema, možete dobiti obraćanjem na istu adresu.

U vezi sa Vašim komentarima čuvamo samo određene informacije, koje smo dužni da čuvamo na osnovu zakona tokom perioda koji je istim propisan kao minimalan period zadržavanja. S tim što tekst komentara ostaje sačuvan u onlajn arhivi zajedno sa tekstom.

Na našem sajtu nalaze se naši kolačići kao i trećih strana koji vam omogućavaju da na lakši način koristite sajt i krećete se po istom. Neki od tih kolačica se koriste i u svrhu analitike, plasiranja određenih reklama ili predlaganja određenih tekstova. Prilikom prve posjete sajtu, iskočiće Vam obavještenje o svim kolačićima koje koristimo, koje podatke oni uzimaju i u koje svrhe. Svi kolacici su svrtstani u sljedeće kategorije: (i) nephodni za unaprijeđenje rada sajta, (ii) marketing, (iii) statistika, (iv) i ostali. Bez ovih kolačića nije moguće pretraživati i koristiti naš sajt. Za sve ostale kolačiće, imaćete mogućnost da li želite da prihvatite njihovo korišćenje ili ne. Ako ne prihvatite da koristite takve kolačiće to Vas neće onemogućiti da koristite sajt, ali može uticati na funkcionalnost njegovog korišćenja.

Mreža za globalne komunikacije i Uređivački odbor Vjesnika slobode zadržavaju pravo da promjene ili modifikuju ovu Politiku privatnosti. O važnim promjenama i dopunama nevladina organizacija Mreža za globalne komunikacije može obavjestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na portalu. Korišćenjem bilo kog sadržaja na “Vjesnik slobode” portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korišćenja kao i politici privatnosti.

Ova politika privatnosti stupa na snagu od 15. aprila 2019. godine

Ispod se možete prijaviti na Vaš nalog

Popunite formular koji se nalazi ispod kako biste napravili novi nalog

Povratite lozinku

Molimo unesite Vaše korisničko ime ili email adresu kako biste obnovili lozinku.