Digitalno izdanje

Godišnjom pretplatom na digitalno izdanje imate pristup svim tekstovima i materijalima koji se nalaze na našem portalu ili našim aplikacijama. Portalu možete pristupiti i sa telefona, tableta ili kompjutera.

Digitalno plus štampano izdanje

Potpuni pristup portalu Vjesnik slobode i svim istraživačkim publikacijama Centra za globalne komunikacije. Godišnjom pretplatom na digitalno i štampano izdanje imate pristup svim sadržajima koji se nalaze u elektronskom i štampanom izdanju časopisa Vjesnik slobode, kao i materijalima i događajima Centra za globalne komunikacije.

Štampano izdanje

Godišnjom pretplatom na štampano izdanje imate pristup svim tekstovima i prilikama koje se nalaze u štampanoj verziji časopisa, kao i dodatnim materijalima naših partnera. Časopis stiže na Vašu kućnu adresu svakog petnaestog u mjesecu.

Ova opcija će ponovo biti dostupna uskoro!

Poštovani budući korisnici,

Trenutno sprovodimo posljednje testove ove opcije kako bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo. Pretplata će ponovo biti dostupna kroz nekoliko dana, kada ćete moći da izaberete jedan od paketa pretplate. Pretplatu ćete moći platiti koristeći svoju debitnu/kreditnu karticu ili preko banke. Za sva dodatna pitanja pišite nam na office@megcc.org